10/22/16

[WPF] Create Simple WPF App With MVVM and Entity Framework Core - Part II

Qua Phần I, với demo đơn giản nhưng bao quát các phần cần có khi làm việc với MVVM rồi. Thực ra mô hình này cơ bản không có gì phức tạp cho người mới bắt đầu. Điều bạn cần biết, WPF sử dụng XAML để định nghĩa giao diện (UWP cũng sử dụng XAML là một trong các lựa chọn) và XAML giúp việc thiết kế giao diện trở nên linh hoạt hơn nhờ cú pháp của nó, cộng với công cụ Blend. XAML sẽ ánh xạ với C#, cho nên cái gì thiết kế trên XAML được thì tất nhiên sử dụng code để thay thế bình thường. Nhưng vậy thì còn gì vui, tốn thời gian, công sức trong khi sử dụng XAML triển khai ý tưởng nhanh hơn nhiều, ngoại trừ một số control bạn chắc chắn cần dùng code để xử lý.

Quay lại MVVM, với việc hỗ trợ Binding ta sử dụng mô hình này giúp mã nguồn sạch hơn, dễ bảo trì, kiểm thử. Bởi vì không có mã nào dưới phần giao diện, toàn bộ code xử lý, ngay cả các hành vi, sự kiện cũng được viết được dưới ViewModel. Trên mạng, các đồng nghiệp viết rất nhiều lợi ích và hạn chế của MVVM bạn có thể tham khảo thêm.Phần này, tôi thử dùng Entity Framework để thao tác với database, CRUD các kiểu. Entity Framework thì nó có 3 cách tiếp cận, mỗi cách thì thêm kiểu có database hoặc chưa. Vì ta làm từ đầu nên giả sử ta chưa có database và cần tạo mới. Tôi thích sử dụng cách tiếp cận Code First và code toàn bộ, database không có tạo sẵn trên SQL Server. Máy tôi không có cài đặt SQL Server Manager Studio luôn, SQL Server thì chỉ chạy Sql LocalDb đi kèm Visual Studio, trong VS có Sql  Explorer thay thế tạm SQL Server Manager Studio cũng được. Nên dùng Code First tự generate database khi khởi tạo dựa vào Model của ta. Cách này được cho là ưng nhất, nhưng tốn công ngồi gõ.

Thực ra, các ứng dụng quản lý nhỏ, không cần phải sử dụng Entity Framework để xử lý đâu, thật dư sức và tốn kém. Nhưng đây là demo nên ta thử vài phần cơ bản cho vui...

Tham khảo:

Bắt Đầu

Yêu cầu:
 • Visual Studio 2015 Update 3
 • Latest version of NuGet Package Manager
 • Latest version of Windows PowerShell
 • .NET 4.5.1 or later (I'm on .NET 4.6)

Tôi sử dụng các công cụ với version gần đây nhất, nên nếu có thể bạn hãy cài các công cụ mới nhất. Tuy nhiên mọi thứ rất cơ bản nên không có thay đổi đáng quan tâm, bạn có thể linh động sử dụng trong các version thấp hơn.

1. Install Entity Framework

(EF có thể làm việc với nhiều Data Providers khác nhau, trong nội dung mà chúng ta đang làm việc sử dụng SQL Server)

Sử dụng lệnh power shell trong Visual Studio như sau:
(Tool | NuGet Package Manager | Package Manager Console)

RUN:
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools –Pre
Figure 1: Install-Package from Nuget

Chúng ta sẽ cài thêm thư viện EF cho Project Models, chọn như hình trên. Bạn có thể sử dụng giao diện Nuget trực quan để cài đặt hoặc dùng code như đã nói.  (Nếu lỗi ngoài ý muốn, hãy Set as StartUp Project cho Models).

2. Create DataContext Class

Đây là nơi khai báo các model để EF hiểu...

a.) Tạo mới DataContext Class
Add reference: System.Configuration
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Configuration;

namespace DataContext
{
  public class FunniesDataContext : DbContext
  {
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
      optionsBuilder.UseSqlServer(ConfigurationManager.ConnectionStrings["FunniesConnection"].ConnectionString);
      base.OnConfiguring(optionsBuilder);
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
      base.OnModelCreating(modelBuilder);
    }

    public DbSet<Models.Department> Departments { get; set; }
    public DbSet<Models.Employee> Employees { get; set; }
  }
}

Connection bạn đặt ở App.config nhé!

b.) Add Migrations and Update Database
(Nên Set as StartUp Project cho Business.Model để tránh trường hợp lỗi khi không chạy được lệnh Migrations)
Run:
Add-Migration Your_Migration_Name
Update-Database

Figure 2.2.1: Add-Migration


Figure 2.2.2: View Database in SQL Server 

* Cứ mỗi lần chạy lệnh Update-Database các thay đổi model sẽ được apply xuống database.
* Bây giờ tôi muốn trong bảng Department có dữ liệu mẫu để test. Vì ta chỉ làm việc với bảng Employees, nên không tạo giao diện nhập dữ liệu cho Department.

OK

- Bạn thêm Migration 2 như sau:
 • Add-Migration Your_Migration_Name (Chạy lệnh này trước)
 • Sau đó bổ sung đoạn lệnh dưới đây vào file Migration mới tạo ở trên (Trong folder Models | Migrations)
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
{
  ///TODO: Seed data for Departments Table
  migrationBuilder.Sql("INSERT INTO Departments (Id, Name, Phone) VALUES  ('" + Guid.NewGuid() + "','Business', '84123456789')");
  migrationBuilder.Sql("INSERT INTO Departments (Id, Name, Phone) VALUES  ('" + Guid.NewGuid() + "','Development', '84987654321')");
}
 • Update-Database (Chạy tiếp lệnh này để apply migration mới xuống database nhé)
Figure 2.2.3: Add-Migration other

Figure 2.2.4: Update-Database again

3. Implemention Repositories

Trong Project Models tôi sử dụng folder Repositories để chứa code xử lý thao tác với database qua Entity Framework. Sau đó cho phép ViewModels sử dụng...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Models.Repositories
{
  public class EmployeeRepository : IEmployeeRepository
  {
    public static EmployeeRepository Instance { get; } = new EmployeeRepository();

    public IEnumerable<Employee> GetAllEmployee()
    {
      using (var context = new DataContext.FunniesDataContext())
      {
        return context.Employees.ToList();
      }
    }

    public bool InsertEmployee(Guid id, string fullName, int age, string phone, string address, Guid departmentId)
    {
      using (var context = new DataContext.FunniesDataContext())
      {
        var employee = new Employee
        {
          Id = id,
          FullName = fullName,
          Age = age,
          Phone = phone,
          Address = address,
          DepartmentId = departmentId
        };

        context.Employees.Add(employee);

        try
        {
          // Attempt to save changes to the database
          context.SaveChanges();
          return true;
        }
        catch
        {
          return false;
        }
      }
    }

    public bool UpdateEmployee(Guid id, string fullName, int age, string phone, string address, Guid departmentId)
    {
      using (var context = new DataContext.FunniesDataContext())
      {

        var employee = context.Employees.Where(_ => _.Id.Equals(id)).FirstOrDefault();

        employee.FullName = fullName;
        employee.Age = age;
        employee.Phone = phone;
        employee.Address = address;
        employee.DepartmentId = departmentId;

        context.Employees.Update(employee);

        try
        {
          // Attempt to save changes to the database
          context.SaveChanges();
          return true;
        }
        catch
        {
          return false;
        }
      };
    }

    public bool DeleteEmployee(Guid id)
    {
      using (var context = new DataContext.FunniesDataContext())
      {
        var employee = context.Employees.Where(_ => _.Id.Equals(id)).FirstOrDefault();
        context.Employees.Remove(employee);

        try
        {
          // Attempt to save changes to the database
          context.SaveChanges();
          return true;
        }
        catch
        {
          return false;
        }
      };
    }
  }
}

- Get dữ liệu nhớ dùng System.Linq để ToList() hoặc FirstOrDefault() nhé. Xem kĩ trong code trên
- Phần này nó cũng đơn giản, chỉ mới có các hàm CRUD.  Bạn có thể xem thêm trong mã nguồn cuối bài viết này.
- Trong ViewModel bạn khai báo để sử dụng Repository như sau (Chúng ta sử dụng interface để gọi)
- Tôi split file code cho dễ nhìn thôi, các bạn không hiểu thì có thể nhìn số line của code.

Figure 3: Use Repositories


4. Query Data

Database đã khởi tạo xong, giờ ta có thể nhập xuất dữ liệu được rồi
(Nhớ Set as StartUp Project cho Business.App để chạy demo)

(*) Vì ta có các Project tách biệt, nên bạn cần khai báo connectionStrings trong App.Config của các project như nhau (Thật ra project ViewModel không cần khai báo đâu nhé)

Figure 4: Add Connection Strings

OK
- Đến bước này, bạn có thể get dữ liệu lên giao diện rồi.
- Các thao tác thêm, sửa, xóa thông qua command như Phần I, chỉ là phần này làm việc với Database
- Logic thao tác CRUD thì bạn tự tìm hướng phù hợp với mình. Tùy mỗi dự án nó lại khác nhau, tôi chỉ làm mẫu đơn giản thôi.
- Vẫn chưa validate nên nhập sai kiểu dữ liệu, hoặc query hỏng là lỗi đấy nhé, sang phần khác ta sẽ bổ sung. Không nên làm 1 lần rất rối

5. Final

Trong phần này, ta chỉ làm quen cách dùng Entity Framework, tôi dùng phiên bản Entity Framework Core nên hơi khác chút xíu. Nhưng bạn có thể tự nghiên cứu để làm việc với các phiên bản thấp hơn, vì đây chỉ là cơ bản.
Lưu ý: 
Nếu bạn sử dụng source code. Chạy lệnh Update-Database để khởi tạo và chỉnh lại ConnectionString trong App.config
Created: 11/10/2016
Updated: 15/10/2016
Updated: 16/10/2016
Updated: 21/10/2016
Updated: 22/10/2016
Source Code: Tải về tại đây
Read now

10/9/16

[WPF] Create Simple WPF App With MVVM - Part I

Để tìm kiếm một kiến thức có hệ thống về lập trình WPF, ngoài việc research online, tham khảo các samples của Microsoft, các đồng nghiệp trên các trang như stackoverflow, codeproject, google,bing hoặc bravohex.. ta cũng nên review một tí documents từ các nguồn. Nhưng điều tốt  nhất là tạo cho mình một demo đơn giản, dễ hiểu từ một mớ thông tin kể trên. Cho nên  tôi sẽ đi demo lại một ứng dụng nhỏ, cơ bản và post lên blog này. Nếu bạn đang chung mục tiêu tìm kiếm, mời xem tiếp nhé. Toàn bộ nội dụng demo, ta sẽ đi qua các phần như sau:Môi trường phát triển:

 • Visual Studio 2015
 • WPF 4.5/ C# 6.0 
 • Windows 7 or higher (I'm working on Windows 10 Pro/64bit with .NET 4.6)

Có một điều bạn cần biết, các version của WPF, ASP.NET, UWP... và ngôn ngữ như C# phụ thuộc vào phiên bản Visual Studio bạn cài đặt và Windows có hỗ trợ không.
Chẳng hạn như tôi dùng Visual Studio 2015 đương nhiên hỗ trợ sẵn C# 6.0. Nhưng nếu build  lại trên Visual Studio 2013 một cách chính thống thì vài rắc rối nhỏ sẽ xảy ra. Vô số chức năng C# 6.0 sẽ lỗi toàn tập.
Thật ra, tôi quan tâm C# version mới nó coding ngắn gọn, nhanh hơn, đẹp hơn, các vấn đề hiệu năng ta không kể ở đây. Cái gì mà nó phức tạp thôi bỏ qua...
(Nếu Visual Studio của bạn không code được C# 6.0 thì convert lại 1 tí. Cũng không nhiều chỗ... )

Hoặc bạn có thể tải bản Visual Studio Community 2015 miễn phí để sử dụng. OK Let's go...

Read now

10/1/16

[Share & Use] Windows App Studio UWP Samples

Figure 1: Main Page of App Sample

ng dụng UWP này, là ví dụ về các Custom Control, Classes dành cho mọi người tham khảo. Bạn có thể xem chi tiết mã nguồn từ Github và các Control, Classes cũng có sẵn trên Nuget Package nếu bạn cần.
(Yêu cầu: Cần  Windows 10/ Mobile để tải app)

GET: Windows 10 App Stores


GET: Github Repository


GET: Nuget Package:

Dựa vào các ví dụ trong app trên, nó sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm và hứng thú cho bạn trong lập trình các ứng dụng UWP nếu bạn quan tâm.

Ngoài ra, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng mã nguồn trên để có được khung giao diện menu Hamburger cơ bản như hình.

Figure 2: Main Page of Sample 

Mục tiêu của ứng dụng mẫu trên là demo các custom controls, classes. Nhưng bạn có thể tự mình apply chúng vào code của mình sau. Còn mục tiêu của hướng dẫn tiếp theo dưới đây chỉ muốn sử dụng menu hamburger trong 1 rừng code của source code trên. Đó là cái khung giao diện của app sample này, từ đó bạn muốn code lại các tính năng của nó thì sẽ dễ dàng hơn. Sẽ lấy y nguyên  mã nguồn trên nhé, không thêm bớt đoạn code nào.  Okay let's go...
Read now

4/27/16

[C# .NET] Classes and Objects

Trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP), class chính là một data-type định nghĩa các biến và phương thức cho khai báo một object. Hay nói cách khác, class định nghĩa data-type cho object, tuy nhiên class không phải là một object. Một object là một thực thể dựa trên class, hay còn gọi là một khởi tạo (instance) của một class.

Value Types

Trong ngôn ngữ C#, có 2 cách để lưu trữ dữ liệu là bằng ReferenceValue.
Một vài kiểu data-type như int, double được sử dụng để khai báo các biến, đó chính là value-type. Chúng được lưu trữ trong bộ nhớ (memory) có địa chỉ được gọi là Stack.

References Types

Kiểu reference dùng để lưu trữ các đối tượng (object). Khi bạn khởi tạo một đối tượng, dữ liệu của nó được lưu trữ trên bộ nhớ được gọi là Heap. Nhưng địa chỉ (address) dẫn đến nó được lưu ở Stack, nó chứa địa chỉ (memory address) đến đối tượng thực tế trên Heap. Đó là lý do gọi là reference-type...

 • Stack: sử dụng để cấp phát bộ nhớ tĩnh (static memory), bao gồm cho tất cả value-types của bạn.
 • Heap: sử dụng để cấp phát bộ nhớ động (dynamic memory), bao gồm các objects tùy chỉnh mà có thể cần thêm bộ nhớ trong quá tình hoạt động (runtime).

Tham khảo thêm:

Created: 37/04/2016
Read now

4/21/16

[C# .NET] Convert Between Hexadecimal, Decimal, Octal, Binary With C#

[C# .NET] Convert Between Hexadecimal, Decimal, Octal, Binary With C#

Để chuyển đổi qua lại giữa các hệ cơ số trong lập trình C# bạn có thể tham khảo các phương thức sau đây.

Bài liên quan
Hexadecimal, Decimal, Octal, Binary


1. Hex

a.) Decimal

//Hex to Dec
var hex = "7E0";
var dec = Convert.ToInt32(hex, 16); //2016
//Dec to Hex
var hex2 = dec.ToString("X"); //7E0

b.) Octal

//Hex to Octal
var hex = "7E0";
var dec = Convert.ToInt32(hex,16); //2016
var oct = Convert.ToString(dec,8); //3740
//Octal to Hex
var dec2 = Convert.ToInt32(oct, 8); //2016
var hex2 = dec2.ToString("X"); //7E0

c.) Bin

//Hex to Bin
var hex = "7E0"; 
var dec = Convert.ToInt32(hex,16); //2016
var bin = Convert.ToString(dec,2); //0111 1110 0000
//Bin to Hex
var dec2 = Convert.ToInt32(bin, 2); //2016
var hex2 = dec2.ToString("X"); //7E0

2. Dec

a. Octal

//Dec to Octal
var dec = 2016;
var oct = Convert.ToString(dec,8); //3740
//Octal to Dec
var dec2 = Convert.ToInt32(oct, 8); //2016

b. Bin

//Dec to Bin
var dec = 2016;
var bin = Convert.ToString(dec,2); //0111 1110 0000
//Bin to Dec
var dec2 = Convert.ToInt32(bin, 2); //2016


3. Octal

//Oct to Bin
var oct = "3740";
var dec = Convert.ToInt32(oct,8); //2016
var bin = Convert.ToString(dec, 2); //0111 1110 0000
//Bin to Oct
var dec2 = Convert.ToInt32(bin, 2); //2016
var oct2= Convert.ToString(dec2, 8); //3740


Created: 21/04/2016
Read now

4/13/16

[UWP] Use Entity Framework 7 and SQLite in Windows Universal Apps

[UWP] Use Entity Framework 7 and SQLite in Windows Universal Apps

Entity Framework nay hỗ trợ nền tảng Universal Windows Platforms, tuy vẫn còn nhiều issues nhưng cơ bản mọi thứ hoạt động khá trơn tru. Bạn có thể làm quen trước  thông qua ví dụ trên trang giới thiệu về EF: efproject.net

Với EF bạn có thể làm việc với các Database Provinders sau:
 • Microsoft SQL Server
 • SQLite
 • Microsoft SQL Server Compact Edition
 • Npgsql (PostgreSQL)
 • IBM Data Servers
 • InMemory (for testing)

Bạn có thể theo dõi bài viết trên trang giới thiệu để thực hiện ví dụ mẫu, tuy nhiên dưới đây là một vài lưu ý để bạn không gặp phải khó khăn khi thực hiện nó.

- Có thể sử dụng SQLite để thực hiện demo thêm sửa xóa.

- Chỉ cần 2 Install-Package như trên trang chủ đã hướng dẫn
Install-Package EntityFramework.SQLite –Pre
Install-Package EntityFramework.Commands –Pre
- Bạn có thể kết nối tới database một trong các nhà cung cấp đã nói ở trên nếu bạn có server riêng. Nếu không bạn có thể dùng InMemory để test hoặc sử dụng SQLite, nó sẽ tạo dữ liệu cục bộ trên thiết bị của bạn.

- Để không bị lỗi không hay khi tạo ví dụ mẫu, bạn nên tạo mới một blank project để không thiếu các thư viện cần thiết

- Add đoạn mã sau vào file Properties/Default.rd.xaml để giả quyết một issue của EF, điều này sẽ sớm được giải quyết
<!-- Add your application specific runtime directives here. -->
<Type Name="System.Collections.ArrayList" Dynamic="Required All" />

- Lệnh Add-Migration bạn chỉ thực hiện lần đầu sau đó bạn có thể đặt đoạn mã dưới đây:
using (var db = new YourContext())
{
     db.Database.Migrate();
}
Trong file App.cs để EF tự động cập nhật các thay đổi, nếu không bạn tự Add-Migration khi model thay đổi.

- Bạn có thể delete tất cả Migrations để làm lại và uninstall app trên thiết bị của bạn

Created: 13/04/2016
Read now

4/3/16

[UWP] Draw a Circle Sector With Path

Hình tròn (Circle) có thể được tạo một cách dễ dàng bởi các control có sẵn trong Universal App. Dưới đây là liệt kê một vài control cơ bản mà bạn có thể sử dụng:

 • Ellipse với Width = Height
 • Rectangle với Width = Height, RadiuX = RadiusY= Width/2
 • Grid/Border với Width = Height, CornerRadius =  Width/2

Vậy để vẽ một Sector của hình tròn thì sao? Đừng lo lắng, bạn có thể sử dụng Path để vẽ chúng. Path thực chất chỉ chứa các dữ liệu... để tạo nên  một hình phức tạp, thuộc tính chứa dữ liệu đó là Data.

Tìm hiểu thêm:


Nếu bạn làm việc bằng công cụ thiết kế trực quan thì dữ liệu Data tự tạo ra gồm một chuỗi các ký tự, thoạt trông khá khó hiểu. Nhưng nó chỉ là tọa độ, độ dài của các point, line và đều bắt đầu với một ký tự đại diện để phân biệt.

Tìm hiểu thêm:


Trong một yêu cầu mới với nhiều thay đổi, ví dụ như tạo Sector của hình tròn với bán kính (Radius), góc (Degrees), vị trí (Start angle - End angle) tùy biến. Có lẽ sử dụng code-behind sẽ dễ dàng hơn.

Figure 1: I had drawn on Visio 2016

A. Input

Radius: Nhập vào độ dài bán kính.
Angle/Percent: Nhập vào góc hoặc phần trăm Sector muốn tạo.
Start Angle: Tọa độ bắt đầu của Sector. Mặc định thì tọa độ 0 như trên hình
End Angle: Không cần thiết, ta dựa vào angle/percent + start angle ta có thể biết end angle.

B. Request

CenterPoint: Tọa độ vị trí trung tâm của hình tròn, bạn chọn ở đâu thì hình tròn sẽ nằm ở đó.
Radius: Độ dài bán kính
StartPoint: Tọa độ điểm bắt đầu của Arc, ta có công thức
var startX= centerPoint.X + radius * Math.Cos(startAngle * Math.PI / 180);
var startY = centerPoint.Y + radius * Math.Sin(startAngle * Math.PI / 180);
EndPoint: Tọa độ điểm cuối của Arc, ta có công thức
var endX= centerPoint.X + radius * Math.Cos(endAngle * Math.PI / 180);
var endY = centerPoint.Y + radius * Math.Sin(endAngle * Math.PI / 180);
Size: Width/Height của Arc, ta dựa vào Radius, do đó ta có Size(Radius,Radius)
Chú ý: Nếu bạn thay thế Angle/Percent bằng Radian thì rút gọn Math.PI/180 bằng Math.PI

C. Implementation Method: C#

private PathGeometry CreateCircleSectorAtPoint(double center, double radius, double percent, double startAngle)
{
  //Request
  var centerPoint = new Point(center, center);
  var angle = 360 * (percent / 100);
  var endAngle = startAngle + angle;

  var startX = centerPoint.X + radius * Math.Cos(startAngle * Math.PI / 180);
  var startY = centerPoint.Y + radius * Math.Sin(startAngle * Math.PI / 180);

  var endX = centerPoint.X + radius * Math.Cos(endAngle * Math.PI / 180);
  var endY = centerPoint.Y + radius * Math.Sin(endAngle * Math.PI / 180);

  //Path Figure

  PathFigure pf = new PathFigure();
  pf.StartPoint = new Point(startX, startY);
  pf.IsClosed = true;
  pf.IsFilled = true;

  //ARC
  ArcSegment arc = new ArcSegment();
  arc.Point = new Point(endX, endY);
  arc.Size = new Size(radius, radius);
  arc.IsLargeArc = percent > 50 ? true : false;
  arc.SweepDirection = SweepDirection.Clockwise;

  // Line Segment
  LineSegment ls = new LineSegment();
  ls.Point = new Point(center, center);

  // Add child
  PathSegmentCollection psc = new PathSegmentCollection();
  psc.Add(arc);
  psc.Add(ls);

  pf.Segments = psc;
  PathFigureCollection pfc = new PathFigureCollection();
  pfc.Add(pf);

  PathGeometry pg = new PathGeometry();
  pg.Figures = pfc;

  //Return Data
  return pg;
}

D. Result

Figure 2: Demo Circle Sector On Visual Studio 2015 - UWA

Done :)

E. Read more

Figure 3: About Sigment and Sector
See calculate for Sigment
Warning:
The argument to Math.Sin(a) and Math.Cos(a) is in radians, not degrees. To convert, multiply by π/180:
var a = Math.Sin(27);
// Result: 0.956375928404503
var b = Math.Sin(27 * Math.PI / 180);
// Result: 0.453990499739547
Try it in Visual Studio and your calculator!

Created: 03/04/2016
Updated: 04/04/2016
Updated: 05/04/2016
Full Source code: DrawCircleSector
Read now

3/29/16

[C# .NET] Làm Việc Với Lệnh Nhảy - Jump Statements

Các lệnh Jump giúp bạn thoát khỏi vòng lặp hiện tại, phương thức, scope. Các lệnh jump trong C# bao gồm:

 • break
 • continue
 • goto
 • return
 • throw


a.) Break

- Được dùng trong tất cả loại vòng lặp, switch
- Khi được gọi, nó sẽ thoát hoàn toàn khỏi vòng lặp hoặc switch mà không quay lại.
- Chỉ thoát khỏi vòng lặp mà nó được gọi, sau đó tiếp tục các lệnh trong phương thức của bạn.

b.) Continue

- Được dùng trong tất cả vòng lặp
- Đi kèm với lệnh rẽ nhánh IF nếu TRUE thì Continue có hiệu lực và quay lại vòng lặp.

c.) Goto

- Nhảy đến Case khác trong Switch hoặc nhảy đến một Label
- Với break chỉ thoát được một scope vòng lặp, thì goto giúp bạn thoát nhiều vòng lặp lồng
=> Nếu value là 0 thì chỉ có case 0 được thực thi, ngược lại value là 1 thì cả hai case 0 và 1 được thực thi .


=> Nếu lệnh Goto được gọi thì nó sẽ nhảy thẳng tới nhãn mà bạn khai báo. Đây là cách thoát vòng lặp lồng hiệu quả.

d.) Return

- Trả về kết quả method, properties ngay lập tức
- Nếu phương thức yêu cầu trả về kiểu Int thì cú pháp: return 8;
- Nếu phương thức kiểu void thì cú pháp chỉ đơn giản: return;

e.) Throw

- Dùng để ném ra một ngoại lệ
- Có thể bỏ qua việc implement một phương thức được yêu cầu
- Thường dùng với try-catchCreated: 29/03/2016
Read now

[UWP] Take Screenshot With Custom Size and Share It

Để chụp ảnh màn hình, ta sử dụng RenderTargetBitmap để render bitmap. Bạn có thể gán cho Image Control để hiển thị hoặc lưu lại để chia sẻ lên Facebook (hiện tại bạn chỉ share được ảnh từ local, do vậy phải lưu ảnh xuống. Các trường hợp khác có thể stream trực tiếp), Twitter, Instagram, Mail, Onenote, hoặc các ứng dụng hỗ trợ nhận share source.

Đọc thêm:


Trước tiên, muốn lưu ảnh ta cần thêm Package.appxmanifest | Capabilities | Pictures Libary

a.) Phương thức quan trọng nhất là chụp màn hình, lưu ảnh, chia sẻ nó
private async Task<bool> GetShareContent(DataRequest request)
{
  //BEGIN
  bool succeeded = false;
  DataRequestDeferral deferral = request.GetDeferral();

  // 0. Cature Screen
  var bitmap = new RenderTargetBitmap();
  await bitmap.RenderAsync(MyBorder); //Your UIElement Here <================================

  // 1. Create folder and file 
  var folder = await KnownFolders.PicturesLibrary.CreateFolderAsync("MySample", CreationCollisionOption.OpenIfExists);
  StorageFile file = await folder.CreateFileAsync("ScreenShot.png", CreationCollisionOption.GenerateUniqueName);

  // 2. Get the pixels & Write the pixels to a InMemoryRandomAccessStream    
  var displayInformation = DisplayInformation.GetForCurrentView();
  IBuffer pixelBuffer = await bitmap.GetPixelsAsync();
  byte[] pixels = pixelBuffer.ToArray();
  using (var stream = await file.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite))
  {
    var encoder = await BitmapEncoder.CreateAsync(BitmapEncoder.JpegEncoderId, stream);

    encoder.SetPixelData(
        BitmapPixelFormat.Bgra8,
        BitmapAlphaMode.Ignore,
        (uint)bitmap.PixelWidth,
        (uint)bitmap.PixelHeight,
        displayInformation.LogicalDpi,
        displayInformation.LogicalDpi,
        pixelBuffer.ToArray());
    await encoder.FlushAsync();


    // 3. Share it for all 
    DataPackage requestData = request.Data;
    // It's recommended to use both SetBitmap and SetStorageItems for sharing a single image
    // since the target app may only support one or the other.
    List<IStorageItem> imageItems = new List<IStorageItem>();
    imageItems.Add(file);
    requestData.SetStorageItems(imageItems);
    //requestData.SetBitmap(RandomAccessStreamReference.CreateFromStream(stream));
    requestData.Properties.Description = "ShareContent for Windows #BravoHex";
    requestData.Properties.Title = "Wow, this my screenshot :-)";
    //requestData.Properties.ApplicationName = "DemoApp";
    //requestData.SetApplicationLink(new Uri("http://www.bravohex.com"));
  }

  //END
  deferral.Complete();
  return succeeded;
}


b.) Đây là phương thức sự kiện  Share Content. Nó được gọi khi đăng ký
- Bạn có thể thông báo lỗi qua đoạn mã sau:
e.Request.FailWithDisplayText("Show Error...!");
private async void OnDataRequested(DataTransferManager sender, DataRequestedEventArgs e)
{
  // Call the scenario specific function to populate the datapackage with the data to be shared.
  if (await GetShareContent(e.Request))
  {
    // Out of the datapackage properties, the title is required. If the scenario completed successfully, we need
    // to make sure the title is valid since the sample scenario gets the title from the user.
    if (String.IsNullOrEmpty(e.Request.Data.Properties.Title))
    {
      e.Request.FailWithDisplayText("Error...!");
    }
  }
}

c.) Bạn phải đăng ký sự kiện Share Content trước khi thực hiện hoặc hủy
protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
{
  // Register the current page as a share source.
  this.dataTransferManager = DataTransferManager.GetForCurrentView();
  this.dataTransferManager.DataRequested += new TypedEventHandler<DataTransferManager, DataRequestedEventArgs>(this.OnDataRequested);
}

protected override void OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs e)
{
  // Unregister the current page as a share source.
  this.dataTransferManager.DataRequested -= new TypedEventHandler<DataTransferManager, DataRequestedEventArgs>(this.OnDataRequested);
}

d.) Thực hiện Share Content
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  DataTransferManager.ShowShareUI();
}


Đây là app demo:


Ta sẽ chỉ chụp Border ở giữa. Kết quả sau khi chụp và chia sẻ:
Craeted: 29/03/2016
Source code: TakenScreenShotAndShareContent
Read now

3/23/16

[C# .NET] Làm Việc Với Vòng Lặp - Iteration Statements

Iteration Statements: Các lệnh lặp khiến các lệnh nhúng bên trong chúng được thực hiện lặp một cơ số lần, tùy thuộc vào điều kiện chấm dứt vòng lặp. Các lệnh này được thực hiện theo thứ tự, trừ khi gặp một lệnh nhảy (Jump Statements: break, continue, goto, return, throw).

Bài viết liên quan:

Kiến thức liên quan:
Trước khi đi vào tìm hiểu các vòng lặp trên, ta ôn lại kỉ niệm với việc tăng, giảm một biến i nào đó (i là cái tên quen thuộc phải không). Với các liệt kê ngắn gọn dưới đây, bạn hãy test lại trong chương trình.
 • int i = 0; //Khai báo biến i kiểu int, giá trị ban đầu là 0
 • i=i+1; //i cộng thêm 1 
 • i+=1; //i cộng thêm 1
 • i++; //i cộng thêm 1, nhưng giá trị nhận được không thay đổi
 • i--; //i trừ đi 1, nhưng giá trị nhận được không thay đổi
 • ++i; //i cộng thêm 1, giá trị nhận được bằng i
 • --i; //i trừ đi i, giá trị nhận được bằng i
Ví dụ:
int i = 0;
Console.WriteLine("I: {0} and I++: {1}", i, i++); //I: 0 and I++: 0
Console.WriteLine("I: {0} and ++I: {1}", i, ++i); //I: 1 and ++I: 2
Console.WriteLine("I: {0} and I++: {1}", i, i++); //I: 2 and I++: 2
Console.WriteLine("I: {0} and I++: {1}", i, i++); //I: 3 and I++: 3
Console.WriteLine("I: {0} and ++I: {1}", i, ++i); //I: 4 and ++I: 5
Console.WriteLine("I: {0} and ++I: {1}", i, ++i); //I: 5 and ++I: 6
Nếu vẫn chưa đủ rõ ràng, bạn có thể xem ví dụ ngắn hơn:
int i = 0;
Console.WriteLine("i: {0}",i); // i: 0

var ra = ++i;
Console.WriteLine("ra: {0}", ra); // ra: 1
var rb = i++;
Console.WriteLine("rb: {0}", rb); // rb: 1

//Final 
Console.WriteLine("i: {0}", i); // i: 2
Khi ++i quá trình thực thi như sau:
 • i là biến khởi tạo với giá trị 0
 • Giá trị của i sẽ sao chép vào biến tạm t, có nghĩa t = i tức t = 0
 • t sẽ tăng lên 1 tạo ra một giá trị mới, có nghĩa t + 1, tức 0  + 1 = 1
 • Giá trị mới được gán cho i, có nghĩa i = 1
 • Kết quả trả về của toán tử này là giá trị mới là 1

Khi i++ quá trình thực thi như sau:
 • i là biến khởi tạo với giá trị 0
 • Giá trị của i sẽ sao chép vào biến tạm t, có nghĩa t = i tức t = 0
 • t sẽ tăng lên 1 tạo ra một giá trị mới, có nghĩa t + 1, tức 0  + 1 = 1
 • Giá trị mới được gán cho i, có nghĩa i = 1
 • Kết quả trả về của toán tử này là giá trị của biến tạm t là 0
Mấu chốt để thấy sự khác biệt giữa hai toán tử  ++i hay i++ là nó trả về một kết quả R, cho dù i đã tăng lên 1 nhưng R lại nhận kết quả khác. Bạn dễ gặp sai lầm phổ biến khi sử dụng trong vòng lặp chẳng hạn như while(i++ < 5) bạn thấy i++ nhưng thực chất R mới là kết quả làm việc với 5. OK

Các từ khóa dùng trong vòng lặp:
 • do
 • for
 • foreach
 • in
 • while

do-while

Important: Vòng lặp do-while luôn thực thi một lần trước khi kiểm tra while để tiếp tục hoặc không.
Figure 1: do-while loop
- Vòng lặp do-while, cho phép bạn thực hiện một cơ số vòng lặp cho đến khi nào biểu thức chỉ định không còn thỏa mãn (False) thì kết thúc. Biểu thức này nằm trong while(specified expression evaluates). Chú ý, nếu bạn gán while(true) hoặc không kiểm soát được biến phục vụ cho biểu thức thì vòng lặp này vô tận (infinite loop).
- Có thể dùng: break, return, goto, throw để thoát hoàn toàn khỏi vòng lặp.
- Dùng continue để nhảy tới while và tiếp tục vòng lặp, nếu biểu thức vẫn thỏa mãn (True).

while

Tất nhiên vòng lặp While sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực thi lệnh. Và dừng khi biểu thức là False, bạn cũng có thể sử dụng: break, goto, return, throw để thoát ngay tức thì. Ngoài ra, dùng continue để thoát vòng lặp hiện tại và nhảy tới vòng kế tiếp.
Figure 2: while loop

for

Dùng để duyệt một danh sách, với điều kiện bạn cần biết độ dài của nó. Hoặc đơn giản, bạn chỉ duyệt một số cố định
Figure 3: for loop

foreach-in

Dùng để duyệt một danh sách, theo thứ tự mà không cần thiết lập rườm rà.
Figure 4: foreach-in loop


Editing...
Created: 23/03/2016
Read now